kiemtien's Recent Activity

 1. kiemtien replied to the thread Đã tìm ra Tùng jp1986 súc vật lừa đảo.

  Nhầm r, hoạt động cuối của nó là từ 8/1 r mà,

  Jan 17, 2017 at 11:22 AM
 2. kiemtien replied to the thread Đã tìm ra Tùng jp1986 súc vật lừa đảo.

  Nó lừa cũng kha khá người rồi đấy. [IMG]

  Jan 16, 2017 at 5:31 PM
 3. kiemtien replied to the thread Đã tìm ra Tùng jp1986 súc vật lừa đảo.

  Đéo đc, tìm IP thì ko khó, nhưng từ IP đấy dò đc địa chỉ của nó chắc chỉ có công an với bọn nhà mạng mới làm được. Có IP chỉ xác định...

  Jan 14, 2017 at 10:10 PM