tutututu2's Recent Activity

  1. tutututu2 replied to the thread Có con với ny cũ??? Nhờ chúng mày tư vấn cái..

    Nó nói thế có thể là bẫy mày đấy , mai mốt nó có con của mày rồi lúc đó nó lại nhà mày bắt mày cưới hay chịu trách nhiệm lúc đó rồi biết nhé

    Feb 15, 2017 at 8:18 PM
  2. tutututu2 replied to the thread Làm gì với 100tr bây giờ?.

    100tr đem hết đi đá phò nếu 1tr/shot thì đá đc 100 lần , 500k/shot thì 200 lần , còn nếu tìm đc hàng 100k/shot thì chúc mừng bác đc 1000...

    Feb 15, 2017 at 8:16 PM